Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag samisk

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder Læreplan i naturfag samisk (NAT02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.