Kjennetegn på måloppnåelse – naturfag samisk

Kjennetegnene for måloppnåelse gjelder ny læreplan i naturfag (NAT02-04). De er veiledende for standpunktvurdering.