Tilgang til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Før du kan ta i bruk kartleggingsverktøyet må du registrere deg to steder. 

Slik registrerer du deg

Du får ikke tilgang til verktøyet før du har:

  • Registrert deg i UIDP
  • Logget deg inn i kartleggingsverktøyet
  • Fått tildelt en rolle

1. Registrer deg i UIDP

Hvis du allerede er registrert må du oppdatere og validere mobilnummer og e-postadresse. 

Du kan ignorere beskjeden om å varsle noen om at du har registrert deg.

Her registrerer du deg i UIDP

2. Logg deg inn i kartleggingsverktøyet

Først må du lese gjennom og godta personvernerklæringen. Deretter kommer du til en side som informerer om at du ikke har noen roller i systemet. 

Her logger du deg inn i kartleggingsverktøyet 

3. Gi beskjed til den som skal tildele deg rollen din

Den som skal tildele deg rollen din trenger følgende informasjon: 

  • Arbeidsgiver (navn og organisasjonsnummer)  
  • Navn 
  • Mobilnummer 
  • E-postadresse  

Fylkeskommuner og statsforvaltere kan ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på kgn@udir.no for å få tildelt rolle.

Når du har fått tildelt rolle, kan du ta i bruk kartleggingsverktøyet.

Skoleleder legger inn elevene i verktøyet

Skoleleder legger elevene inn i verktøyet og kobler lærere til elevene. Lærere kan ikke selv legge inn elever i verktøyet.

Innlogget som lærer har du to faner i løsningen:

  • Under «Mine elever» ser du en oversikt over elever som skoleleder har gitt tilgang til at du som lærer kan redigere.
  • Under «Andre elever» ser du en oversikt over elever som du har lesetilgang til. Det er skoleleder som har gitt deg denne tilgangen.

Skal du tildele en rolle?

Skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere og fylkeskommuner har ansvar for å tildele roller i verktøyet.