Tilgang til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Før du kan ta i bruk kartleggingsverktøyet må du registrere deg to steder. 

Slik registrerer du deg

Du får ikke tilgang til verktøyet før du har:

  • Registrert deg i UIDP
  • Logget deg inn i kartleggingsverktøyet
  • Fått tildelt en rolle

1. Registrer deg i UIDP

Hvis du allerede er registrert må du oppdatere og validere mobilnummer og e-postadresse. 

Du kan ignorere beskjeden om å varsle noen om at du har registrert deg.

Her registrerer du deg i UIDP

2. Logg deg inn i kartleggingsverktøyet

Først må du lese gjennom og godta personvernerklæringen. Deretter kommer du til en side som informerer om at du ikke har noen roller i systemet. 

Her logger du deg inn i kartleggingsverktøyet 

3. Gi beskjed til den som skal tildele deg rollen din

Den som skal tildele deg rollen din trenger følgende informasjon: 

  • Arbeidsgiver (navn og organisasjonsnummer)  
  • Navn 
  • Mobilnummer 
  • E-postadresse  

Fylkeskommuner og statsforvaltere kan ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på kgn@udir.no for å få tildelt rolle.

Når du har fått tildelt rolle, kan du ta i bruk kartleggingsverktøyet.

Registrere elevene i verktøyet

Skoleleder legger elevene inn i kartleggingsverktøyet. Lærerne kan ikke selv legge inn elever. Lærere må be skoleleder om å bli tildelt de elevene de skal ha tilgang til. Lærer får tilgang enten ved å gå inn på eleven og be om tilgang, eller ved at skoleleder redigerer elevkortet og legger til lærer der.

Innlogget som lærer har du to sider i løsningen:

  • Under «Alle elever» ser du en oversikt over alle elever på din skole og hvilke andre lærere som har tilgang til disse elevene. Her kan du be om tilgang til de elevene du skal redigere/kartlegge.
  • Under «Mine elever» ser du en oversikt over elever som du har fått tilgang til og som du kan redigere/kartlegge.

Skal du tildele en rolle?

Skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere og fylkeskommuner har ansvar for å tildele roller i verktøyet. 

Hvem får du rollen din fra?