Tilgang til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Før du kan ta i bruk kartleggingsverktøyet må du registrere deg to steder. 

Hvem får du rollen din fra?

Lærere
 • Får rollen som lærer fra sin skoleleder
Skoleledere
 • Får rollen som skoleleder fra sin skoleeier
 • Tildeler rollen som lærer til sine lærere
Kommuner
 • Får rollen som skoleeier fra statsforvalteren
 • Tildeler rollen som skoleleder til grunnskoler i sin kommune
Statsforvaltere
 • Får rollen som skoleeier fra Utdanningsdirektoratet. Send oss informasjon til kgn@udir.no.
 • Tildeler rollen som skoleeier til kommuner i sitt fylke
 • Tildeler rollen som skoleleder til privatskoler i sitt fylke
Fylkeskommuner
 • Får rollen som skoleeier fra Utdanningsdirektoratet. Send oss informasjon til kgn@udir.no.
 • Tildeler rollen som skoleleder til representanter fra sine videregående skoler

Slik registrerer du deg

Du får ikke tilgang til verktøyet før du har:

 • Registrert deg i UIDP
 • Logget deg inn i kartleggingsverktøyet
 • Fått tildelt en rolle

1. Registrer deg i UIDP

Hvis du allerede er registrert må du oppdatere og validere mobilnummer og e-postadresse. 

Du kan ignorere beskjeden om å varsle noen om at du har registrert deg.

Her registrerer du deg i UIDP

2. Logg deg inn i kartleggingsverktøyet

Først må du lese gjennom og godta personvernerklæringen. Deretter kommer du til en side som informerer om at du ikke har noen roller i systemet. 

Her logger du deg inn i kartleggingsverktøyet 

3. Gi beskjed til den som skal tildele deg rollen din

Den som skal tildele deg rollen din trenger følgende informasjon: 

 • Arbeidsgiver (navn og organisasjonsnummer)  
 • Navn 
 • Mobilnummer 
 • E-postadresse  

Fylkeskommuner og statsforvaltere kan ta kontakt med Utdanningsdirektoratet på kgn@udir.no for å få tildelt rolle.

Når du har fått tildelt rolle, kan du ta i bruk kartleggingsverktøyet.

Skoleleder legger inn elevene i verktøyet

Skoleleder legger elevene inn i verktøyet og kobler lærere til elevene. Lærere kan ikke selv legge inn elever i verktøyet.

Innlogget som lærer har du to faner i løsningen:

 • Under «Mine elever» ser du en oversikt over elever som skoleleder har gitt tilgang til at du som lærer kan redigere.
 • Under «Andre elever» ser du en oversikt over elever som du har lesetilgang til. Det er skoleleder som har gitt deg denne tilgangen.

Skal du tildele en rolle?

Skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere og fylkeskommuner har ansvar for å tildele roller i verktøyet. 

Innlogget som skoleleder har du tre faner i løsningen:

 • Under fanen «Lærere», ser du en oversikt over alle registrerte brukere på din skole. Under «Legg til lærer» kan du søke opp brukere og tildele dem rolle som lærer.

 • Under fanen «Elever» kan du legge til elever, ved å velge "Legg til elev". Etter at eleven er lagt til dukker eleven opp i tabellen. Du kobler riktig lærer til eleven ved å trykke på de tre prikkene til høyre, og velge «Rediger lærer(e)».

 • Under fanen «Skoleledere» kan du fordele ansvaret som skoleleder på skolen. Velg «Legg til skoleleder», søk opp brukeren og tildel samme rolle som du selv har. Dette er særlig viktig hvis noen skal slutte i en stilling. 

Innlogget som kommune (skoleeier) har du to faner i løsningen:

 • Under fanen «Grunnskoler» ser du en oversikt over alle grunnskoler i kommunen. Ved enden av hver rad trykker du på de tre prikkene, og velger «Tilordne rolle». Her kan du så søke opp en representant for hver skole, og legge disse til som skoleleder.

 • Under fanen «Skoleeiere» kan du fordele ansvaret som skoleeier i kommunen. Velg «Legg til skoleeier», søk opp brukeren, og tildel samme rolle som du selv har. Dette er særlig viktig hvis noen skal slutte i en stilling. 

Innlogget som statsforvalter har du tre faner i løsningen:

 • Under fanen «Kommuner» ser du en oversikt over alle kommuner i ditt fylke. Ved enden av hver rad trykker du på de tre prikkene, og velger «Tilordne rolle». Søk opp en representant for hver kommune, og legg disse til som skoleeiere.
 • Under fanen «Privatskoler» ser du en oversikt over alle privatskoler tilknyttet statsforvalteren. Ved enden av hver rad trykker du på de tre prikkene, og velger «Tilordne rolle». Søk opp en representant for hver privatskole, og legg disse til som skoleleder.
 • Under fanen «Statsforvaltere» kan du fordele ansvaret som statsforvalter. Velg «Legg til statsforvalter», søk opp brukeren, og tildel samme rolle som du selv har. Dette er særlig viktig hvis noen skal slutte i en stilling. 

Innlogget som en fylkeskommune har du to faner i løsningen: 

 • Under fanen «VG skoler» ser du en oversikt over alle videregående skoler i fylkeskommunen. Ved enden av hver rad trykker du på de tre prikkene, og så «Tilordne rolle». Søk opp en representant for hver skole, og legg disse til som skoleledere.  

 • Under fanen «Skoleeiere» kan du fordele ansvaret som skoleeier i en fylkeskommune. Velg «Legg til skoleeier», søk opp brukeren, og tildel samme rolle som du selv har. Dette er særlig viktig hvis noen skal slutte i en stilling. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!