Programstyret for evaluering av fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy faglig kvalitet i evalueringsprogrammet. Programstyret tar de endelige beslutningene når det gjelder tildeling av oppdrag.

Programstyret ledes av Elaine Munthe, professor i pedagogikk og senterleder for Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger.

Programstyret

Elaine Munthe (leder), professor i pedagogikk og senterleder for Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger.

Ola Erstad (nestleder), professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Lise Tingleff Nielsen, områdesjef for grunnskole, Danmarks Evalueringsinstitutt

Knut Martin Mørken, professor i matematikk og visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Torjer Andreas Olsen, professor ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Elise Wedde, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Kristin Eidet Robstad, kommunaldirektør i Kristiansand kommune

Anne Magdalena Solbu Kleiven, divisjonsleder for Divisjon for kunnskap og teknologi, Utdanningsdirektoratet

Observatører

Hallvard Thorsen, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Heidi Salmi, seniorrådgiver i Sametinget

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!