Evaluering av fagfornyelsen – hva, hvorfor og hvordan

Høsten 2020 tok skolene i bruk de første nye læreplanene. Arbeidet med å utvikle de nye læreplanene, og innføringen av dem i skolen, kalles fagfornyelsen. Fagfornyelsen skal evalueres over en periode på fem år. 

Sentrale temaer i evalueringen 

Evalueringen kretser rundt fire hovedtema:

  • Prosessen med å utvikle det nye læreplanverket
  • Kvaliteten på læreplanverket
  • Tiltak for at det nye læreplanverket tas i bruk: veiledning, kompetanse og støtte
  • Endringer i skolen som følge av fagfornyelsen

Målene med evalueringen

Evalueringen av fagfornyelsen skal

  • gi kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd med målene med fagfornyelsen
  • gi kunnskap om hvorvidt strategiene for utvikling og implementering bidrar til å nå målene med fornyelsen
  • vurdere virkningene av fagfornyelsen

Evalueringen skal både kunne brukes til å justere fagfornyelsen underveis, og som grunnlag for fremtidig politikkutforming. Den skal være nyttig for sentrale myndigheter, forvaltning, skoleeiere, skoler, lærere og andre sentrale aktører.

Evalueringen er delt inn i flere prosjekter

Evalueringen av fagfornyelsen består av flere forskningsprosjekter som lyses ut av Utdanningsdirektoratet. Den økonomiske rammen for evalueringen er 50 millioner kroner.

Et styre med forskere og representanter fra utdanningssektoren leder evalueringsarbeidet. Utdanningsdirektoratet fungerer som styrets sekretariat.