Evaluering av fagfornyelsen – hva, hvorfor og hvordan

Høsten 2020 tok skolene i bruk de første nye læreplanene. Arbeidet med å utvikle de nye læreplanene, og innføringen av dem i skolen, kalles fagfornyelsen. Fagfornyelsen skal evalueres over en periode på fem år. 

Sentrale temaer i evalueringen 

Evalueringen kretser rundt fire hovedtema:

  • Prosessen med å utvikle det nye læreplanverket
  • Kvaliteten på læreplanverket
  • Tiltak for at det nye læreplanverket tas i bruk: veiledning, kompetanse og støtte
  • Endringer i skolen som følge av fagfornyelsen

Målene med evalueringen

Evalueringen av fagfornyelsen skal

  • gi kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd med målene med fagfornyelsen
  • gi kunnskap om hvorvidt strategiene for utvikling og implementering bidrar til å nå målene med fornyelsen
  • vurdere virkningene av fagfornyelsen

Evalueringen skal både kunne brukes til å justere fagfornyelsen underveis, og som grunnlag for fremtidig politikkutforming. Den skal være nyttig for sentrale myndigheter, forvaltning, skoleeiere, skoler, lærere og andre sentrale aktører.

Evalueringen er delt inn i flere prosjekter

Evalueringen av fagfornyelsen består av flere forskningsprosjekter som lyses ut av Utdanningsdirektoratet. Den økonomiske rammen for evalueringen er 50 millioner kroner.

Målene med fagfornyelsen

 

Programstyre og sekretariat

Utdanningsdirektoratet har etablert et eksternt programstyre som skal sikre høy faglig kvalitet i evalueringsprogrammet. Programstyret tar de endelige beslutningene når det gjelder tildeling av oppdrag.

Programstyret ledes av Ola Andres Erstad, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Programstyret

Ola Andres Erstad (leder), professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Elaine Munthe (nestleder), professor i pedagogikk og senterleder for Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger.

Lise Tingleff Nielsen, områdesjef for grunnskole, Danmarks Evalueringsinstitutt

Knut Martin Mørken, professor i matematikk og visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Torjer Andreas Olsen, professor ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Elise Wedde, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Kristin Eidet Robstad, kommunaldirektør i Kristiansand kommune

Sissel Skillinghaug, divisjonsdirektør for Divisjon for kunnskap og teknologi, Utdanningsdirektoratet

Observatører

Hallvard Thorsen, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Kari Sara Skoglund, seniorrådgiver i Sametinget