Resultat av søknadsbehandlingen - yrkesfaglærere

324 yrkesfaglærere får tilbud om stipend- eller vikarordning i videreutdanningsordningen for yrkesfaglærere studieåret 2022/2023.

Det er arbeidsgiver (skoleeier) som skal besvare eventuelle henvendelser fra yrkesfaglærere om resultatet av søknadsbehandlingen.

Antall søknader som er innvilget per studiested

 • 22 ved Høgskolen i Innlandet
 • 17 ved Høgskolen i Østfold
 • 42 ved Høgskolen på Vestlandet
 • 23 ved Nord Universitet
 • 42 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 117 ved OsloMet
 • 51 ved Universitet i Agder
 • 10 ved Universitet i Tromsø

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Avlyste studietilbud

Grunnen til avslag er at studietilbudet hadde for få søkere til å bli gjenomført. Noen lærere har derfor fått innvilget andrevalget for ønsket studietilbud.

8 av tilbudene blir avlyst fordi de har færre enn 5 deltakere, og gjelder tilbudene:

 • Læringsleiing, relasjonskompetanse og elevmedverknad, HVL
 • Framtidas skule, kompetansar i det 21. århundre (21 st Century Skills & Industri 4.0 for BA, EL og TIP), HVL
 • Nettbaserte læringsformer - Dybdelæring i praksis, Nord Universitet
 • Faglig fordypning i naturbruk, NMBU
 • Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag, NMBU
 • Tverrfaglige tema for yrkesfagene, NTNU
 • Veiledning for yrkesfaglærerere, UiT
 • Yrkesrelevant og yrkesdifferrensiert opplæring i tråd med fagfornyelsen, OsloMet

Du finner mer informasjon om tilbudene i studiekatalogen.

Fortsatt ledig kapasitet på flere tilbud

Målgruppen for ordningen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH-institusjonene også ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram, fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram og fagskolelærere.

Universiteter og høgskoler som har ledig kapasitet på tilbud, kan ta opp deltakere uten stipend- eller vikarordning frem til 1. september. Et slikt opptak skal skje lokalt, og interesserte må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.