Resultat av søknadsbehandlingen - yrkesfaglærere

328 yrkesfaglærere får tilbud om stipend- eller vikarordning i videreutdanningsordningen for yrkesfaglærere studieåret 2023/2024.

Det er arbeidsgiver (skoleeier) som skal besvare eventuelle henvendelser fra yrkesfaglærere om resultatet av søknadsbehandlingen. 

Antall søknader som er innvilget per studiested

  • 10 ved Høgskolen i Østfold
  • 43 ved Høgskolen på Vestlandet
  • 63 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 80 ved OsloMet
  • 45 ved Universitet i Agder

I tillegg til studietilbudene i studiekatalogen til Udir, er det er det innvilget 87 søknader til annet studietilbud ved fagskoler, universiteter og høgskoler.

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Søknader som er avslått

15 søknader er avslått. Grunnen for avslag er budsjettrammen for ordningen.

Her finner du mer informasjon om videreutdanning for yrkesfaglære

Fortsatt ledig kapasitet på flere tilbud

Målgruppen for ordningen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH-institusjonene også ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram, fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram og fagskolelærere.

Universiteter og høgskoler som har ledig kapasitet på tilbud, kan ta opp deltakere uten stipend- eller vikarordning frem til 1. september. Et slikt opptak skal skje lokalt, og interesserte må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.