Resultat av søknadsbehandlingen - yrkesfaglærere

411 yrkesfaglærere får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for yrkesfaglærere studieåret 2019/2020.

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent. Alle søknader som er godkjent av skoleeiere er innvilget.

Omlag 60 prosent av yrkesfaglærerne får tilbud om stipendordning, og 40 prosent får tilbud om vikarordning.

Enkelte av tilbudene innen yrkesfag er kombinerte etter- og videreutdanningstilbud. Det betyr at de også kan tas som etterutdanning (uten studiepoeng). Denne artikkelen gir kun oversikt over yrkesfaglærere som får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning.

Antall søknader som er innvilget per studiested

 • 176 ved OsloMet
 • 20 ved Høgskolen i Østfold
 • 79 ved Høgskulen på Vestlandet
 • 59 ved NTNU
 • 8 ved UiT
 • 69 ved Universitetet i Agder

Fortsatt ledig kapasitet på flere tilbud

Universiteter og høgskoler som har ledig kapasitet på tilbud, kan ta opp deltakere uten stipend- eller vikarordning frem til 1. september. Et slikt opptak skal skje lokalt, og interesserte må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.

Yrkesfaglærere, instruktører og faglige ledere fra hele landet (uavhengig av skoleeier) kan tas opp på tilbudene.

Under ser du en oversikt over tilbudene for yrkesfag, inkludert hvilke som kan tas som etterutdanning (uten studiepoeng)

InstitusjonNavn på tilbudType tilbud*Tidsperiode 
OsloMet Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag, emne 1 (15 stp.) VU H2019
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag (15 stp.) EVU  H2019
Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag (15 stp.) EVU  V2020
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 1 (15 stp.) VU  H2019
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 2 (15 stp.) VU  V2020
Relasjonskompetanse i videregående opplæring, emne 2 (15 stp.) VU  V2020
Veiledning og coaching, emne 1 (15 stp.) VU  H2019
Veiledning og coaching, emne 1 (15 stp.) VU  H2019
Veiledning og coaching, emne 2 (15 stp.) VU  V2020
Veiledning og coaching, emne 2 (15 stp.) VU  V2020
Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning (30 stp.) VU  H2019+V2020
Høgskolen i Østfold Pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk (15 stp.) EVU  H2019
Yrkesfaglig kompetanse i bredde og dybde (15 stp.)  EVU V2020
Høgskulen på Vestlandet Vurdering for læring i yrkesfag 1 (15 stp.)  EVU  H2019
Omsorgsteknologi for yrkesfaglærarar i helse og omsorg (15 stp.) EVU  H2019
Vurdering for læring og klasseleiing i yrkesfaga 2 (15 stp.)  EVU  V2020
Framtidas skule - Kompetansar i det 21. århundre (Industri 4.0 & 21st Century skills for TIP, BA, EL og RM ) (15 stp.)  EVU H2019+V2020
Yrkesfagleg kompetanse – i breidde og djupn (15 stp.)  EVU  H2019+V2020
NTNU Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring - modul 1 (15 stp.)  EVU  H2019
Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring - modul 2 (15 stp.)  EVU V2020
Veilednings- og relasjonskompetanse for instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere (15 stp.)  EVU  H2019
Videreutdanning i vurdering og skoleutvikling («SKUV») (15 stp.)  EVU H2019+V2020
UiT Grunnleggende ferdigheter i yrkesfaglig opplæring (15 stp.)  VU  H2019+V2020
Universitetet i Agder Metodemangfold i undervisningen av sammensatte elevgrupper (15 stp.)  EVU  H2019+V2020
  Veiledningspedagogikk for yrkesfaglærere (15 stp.)  EVU H2019+V2020
  IKT og e-læring i yrkesfag (15 stp.)  EVU H2019+V2020
   Klasseledelse og relasjonsbygging (15 stp.)  EVU  H2019+V2020

* VU - Videreutdanning. Gir studiepoeng.
EVU - Kombinert etter- og videreutdanning. Tilbudet kan tas som etterutdanning  (uten studiepoeng) eller videreutdanning (med studiepoeng).

Gå inn på studiekatalogen for å finne lenke til studietilbudene.

Oversikt over avlyste studietilbud

6 av de 33 tilbudene for yrkesfaglærere blir avlyst fordi de har færre enn 6 deltakere.
Dette gjelder tilbudene

 • Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap ved Nord universitet
 • Kompetanse i veiledning individuelt og i grupper ved Nord universitet
 • Veiledning og mentoring i yrkesfaglærerprofesjonen ved Nord universitet
 • Faglig oppdatering innen teknologifagene – Mekatronikk ved Universitetet i Agder
 • Læringsleeiing for yrkesfaglærarar ved Høgskulen i Volda
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar ved Høgskulen i Volda

Du finner mer informasjon om tilbudene i studiekatalogen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!