Resultat av søknadsbehandlingen - yrkesfaglærere

312 yrkesfaglærere får tilbud om stipend- eller vikarordning for videreutdanning for yrkesfaglærere studieåret 2020/2021.

Vi har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent. Alle søknader som er godkjent av skoleeiere er innvilget.

Antall søknader som er innvilget per studiested

 • 66 ved Høgskolen på Vestlandet
 • 24 ved Nord Universitet
 • 5 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 58 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 90 ved OsloMet
 • 60 ved Universitet i Agder
 • 9 ved Universitet i Tromsø

Fortsatt ledig kapasitet på flere tilbud

Universiteter og høgskoler som har ledig kapasitet på tilbud, kan ta opp deltakere uten stipend- eller vikarordning frem til 1. september. Et slikt opptak skal skje lokalt, og interesserte må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.

Yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag er målgruppen for tilbudene. Dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH-institusjonene også ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Avlyste studietilbud

5 av de 26 tilbudene for yrkesfaglærere blir avlyst fordi de har færre enn 5 deltakere.
Dette gjelder tilbudene

 • Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder ved Høgskolen i Innlandet, Hamar.
 • Pedagogiske metoder i yrkesdidaktikk i bredde og dybde for yrkesfaglærere ved Høgskolen i Østfold, Halden/Oslo. 
 • Framtidas skule, kompetansar i det 21. århundre (21 st Century Skills & Industri 4.0 for BA, EL og TIP ved Høgskolen på Vestlandet, Stord, Sogndal og Bergen.
 • Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. 
 • Veiledning for yrkesfaglærere ved Universitet i Tromsø.

Du finner mer informasjon om tilbudene i studiekatalogen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!