Resultat av søknadsbehandlingen – yrkesfaglærere

301 yrkesfaglærere får tilbud om stipend- eller vikarordning i videreutdanningsordningen for yrkesfaglærere studieåret 2024/2025.

Det er arbeidsgiver (skoleeier) som skal besvare eventuelle henvendelser fra yrkesfaglærere om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeiere finner resultatet av søknadsbehandlingen i søknadssystemet.

Antall søknader som er innvilget per studiested

  • 10 ved Høgskolen i Østfold
  • 25 ved Høgskolen på Vestlandet
  • 59 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • 73 ved OsloMet
  • 29 ved Universitet i Agder

I tillegg til studietilbudene i studiekatalogen til Udir, er det er det innvilget 80 søknader til annet studietilbud ved fagskoler, universiteter og høgskoler. Ingen søknader er avslått.

Udir har kun behandlet søknader som skoleeiere har godkjent.

Avlyste studietilbud

På grunn av få søkere til enkelte tilbud i studiekatalogen, har noen studietilbud blitt avlyst. Dermed har noen søkere fått tilbud om studiet de hadde som sin 2. prioritet.

Avlyste studietilbud 2024/2025
FagStudiested
Yrkesdidaktisk bruk av ny digital teknologiUiA/ Grimstad
IKT og e-læring i klasserom og på nettUiA/ Grimstad

Fortsatt ledig kapasitet på flere tilbud

Universiteter og høgskoler som har ledig kapasitet på tilbud i studiekatalogen, kan ta opp deltakere uten stipend- eller vikarordning frem til 1. september. Et slikt opptak skal skje lokalt, og interesserte må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet.

Målgruppen for ordningen er yrkesfaglærere, men dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH-institusjonene også ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram, fellesfaglærere og fagskolelærere.

Du finner mer informasjon om videreutdanning for yrkesfaglære på udir.no.