Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Finn informasjon om tilretteleggingsmidler, vilkår for utbetaling og utbetalingstidspunkt.

Hva er tilretteleggingsmidler?

Barnehageeier mottar tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar på videreutdanning gjennom Udir sin ordning. Dette gjelder tilbud i Udirs studiekatalog og andre studietilbud som tilbys barnehagelærere. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

For at barnehagen skal motta tilretteleggingsmidler, må barnehageeier (styrer i private barnehager) bekrefte at den ansatte deltar på studiet, både for høst- og vårsemesteret:

  • Mellom 1. august og 1. september må eier (styrer i private barnehager) bekrefte at barnehagelærere har startet på studiene i løpet av høsten. Eiere/styrere skal også registrere hvilke barnehagelærere som eventuelt ikke starter opp på studiene.
  • Mellom 1. februar og 15. mars må eier (styrer i private barnehager) bekrefte at barnehagelærere fortsatt deltar på studiet i vårsemesteret.

Registreringene for høst- og vårsemesteret danner grunnlag for utbetalinger fra Udir til kommunene. Midlene blir ikke utbetalt dersom deltakelse ikke blir bekreftet innen fristene.

Barnehageeier har ansvar for tilretteleggingsmidlene

Hva skjer med tilretteleggingsmidlene dersom barnehagelæreren:

Omdisponering og tilbakebetaling av tilretteleggingsmidler

Spørsmål?

Barnehageeiere (styrere i private barnehager) har ansvar for å følge opp barnehagelærere i søknadsprosessen, og besvare spørsmål. Dette gjelder både før, under og etter selve søknadsprosessen.

Dersom barnehageeier eller styrer har spørsmål kan de sende en e-post til post@udir.no. Skriv "Videreutdanning for barnehagelærere" i emnefeltet.