Læreplan i veg- og anleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VOA3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Veg- og anleggsfaget består av fire hovudområde. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Oversikt over hovudområda:

Årssteg

Hovudområde

Vg3 / opplæring i bedrift

Planlegging, stikking og oppmåling

Bygging og vedlikehald

Maskiner og utstyr

Bransjelære

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!