Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg3 (UTS3-02)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Ny eksamensordning for privatister fra 1.8.2018.

Gjelder fra: 2018-08-01T00:00:00 +2

Formål

Utstillingsdesigneren lager utstillinger og messestander tilpasset ulike målgrupper, for butikker, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Programområdet for utstillingsdesign skal bidra til å dekke samfunnets behov for eksponering av produkter og tjenester samt profilering av ulike virksomheter og evenementer.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kreativitet og nytenkning knyttet til form, farge og estetikk i utstillingsarbeid. Opplæringen skal også utvikle evne til å visualisere arbeid både to- og tredimensjonalt. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap og bevissthet om markedsføring av produkter og tjenester. Videre skal opplæringen vektlegge arbeid med fagrelaterte materialer, verktøy og teknikker i design av utstillinger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er utstillingsdesigner.

Struktur

Programområde for utstillingsdesign består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

Vg3

Utstillingsarbeid

Visuell kommunikasjon

Beskrivelse av programfagene

Utstillingsarbeid

Programfaget omfatter produkteksponering, styling av rom, profilering av virksomheter og evenementer. Programfaget innbefatter arbeid med form, farge, skrift, materialer og teknikker. Programfaget omfatter også arbeid med tredimensjonal visualisering og markedsføring av kampanjeplaner. Helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Visuell kommunikasjon

Programfaget omfatter idéutvikling, tegning, presentasjon og dokumentasjon av løsningsforslag til ulike oppdrag. Kunnskap om trender og utvikling i faget, nasjonalt og internasjonalt, inngår i programfaget. Programfaget omfatter også markedsføring og prisberegning samt kunnskap om gjeldende regelverk knyttet til opphavsrettigheter. Bruk av digitale programmer inngår også i programfaget.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg3

Utstillingsarbeid 660 årstimer

Visuell kommunikasjon 265 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I utstillingsdesign forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i utstillingsdesign innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Det innebærer videre å bruke skriftspråket som visuelt virkemiddel mot en målgruppe. Det innebærer også å presentere, dokumentere og vurdere eget arbeid.

Å kunne lese i utstillingsdesign innebærer å forstå og anvende faglitteratur. Det innebærer videre å bruke arbeidstegninger og beskrivelser samt å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til faget.

Å kunne regne i utstillingsdesign innebærer å beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på egne oppdrag. Det innebærer videre å gjennomføre målinger og registreringer i rom og anvende størrelsesforhold ved tegning av rom og modellbygging. Det innebærer også å analysere former, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i utstillingsdesign innebærer å innhente informasjon og produsere materiell til utstillinger og messer. Det innebærer også å presentere, dokumentere og markedsføre eget arbeid.

Kompetansemål

Utstillingsarbeid

Utstillingsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke verktøy og arbeidsmåter med materialer på fagmessig måte i eget arbeid
 • bruke fagrelaterte digitale verktøy
 • bruke enkel snekring, maling og tapetsering samt andre relevante arbeidsteknikker i utstillingsøyemed
 • bruke fargepsykologi i arbeid med utstillingsdesign
 • bruke fagrelaterte fargesystemer i kommunikasjon med oppdragsgivere
 • velge og bruke belysning og belysningseffekter i utstillinger, messer, butikklokaler og scenografi
 • velge og begrunne tekniske, estetiske og funksjonelle løsninger i eget arbeid
 • visualisere utstillingsarbeid tredimensjonalt i ulike målestokker
 • eksponere elementer og produkter innenfor et gitt areal med ulike modulsystemer
 • tilpasse podium og dekor for eksponering av produkter
 • tilpasse utstillinger til bestemte målgrupper
 • velge rekvisita tilpasset ulike stilepoker og temaer
 • produsere tekst til utstillingsbruk
 • profilere foretak på messestander
 • bruke skrift som formuttrykk
 • utforme logo i tråd med bedriftsprofil
 • utforme og montere skilt med ulike typer foliering
 • utforme forslag til opplevelsesrom, kulisser til scene, styling av rom og evenementer
 • lage kampanjeplan for foretak
 • utforme reklamemateriell til bruk i markedsføring
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og vurdere ulike utstillingsoppdrag
 • innhente og bruke ulike kilder og relevant informasjon til egen produktutvikling
 • utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger
 • utvikle ideer og konsepter til markedsføring tilpasset definerte målgrupper
 • presentere og begrunne ideer og løsningsforslag tilpasset målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • presentere prosjektbeskrivelser med og uten digitale verktøy
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale trender i faget
 • beregne materialforbruk, tidsbruk og pris på eget arbeid
 • gjøre rede for gjeldende bestemmelser knyttet til opphavsrettigheter og åndsverk
 • dokumentere og vurdere eget arbeid

Vurdering

Vg3 utstillingsdesign

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Utstillingsarbeid

Visuell kommunikasjon

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Utstillingsarbeid

Visuell kommunikasjon

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Utstillingsarbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Visuell kommunikasjon

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Utstillingsarbeid

Visuell kommunikasjon

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!