Programområde for utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg3 (UTS3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Utstillingsarbeid

Utstillingsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke verktøy og arbeidsmåter med materialer på fagmessig måte i eget arbeid
 • bruke fagrelaterte digitale verktøy
 • bruke enkel snekring, maling og tapetsering samt andre relevante arbeidsteknikker i utstillingsøyemed
 • bruke fargepsykologi i arbeid med utstillingsdesign
 • bruke fagrelaterte fargesystemer i kommunikasjon med oppdragsgivere
 • velge og bruke belysning og belysningseffekter i utstillinger, messer, butikklokaler og scenografi
 • velge og begrunne tekniske, estetiske og funksjonelle løsninger i eget arbeid
 • visualisere utstillingsarbeid tredimensjonalt i ulike målestokker
 • eksponere elementer og produkter innenfor et gitt areal med ulike modulsystemer
 • tilpasse podium og dekor for eksponering av produkter
 • tilpasse utstillinger til bestemte målgrupper
 • velge rekvisita tilpasset ulike stilepoker og temaer
 • produsere tekst til utstillingsbruk
 • profilere foretak på messestander
 • bruke skrift som formuttrykk
 • utforme logo i tråd med bedriftsprofil
 • utforme og montere skilt med ulike typer foliering
 • utforme forslag til opplevelsesrom, kulisser til scene, styling av rom og evenementer
 • lage kampanjeplan for foretak
 • utforme reklamemateriell til bruk i markedsføring
 • gjøre rede for og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!