Læreplan i strikkefaget Vg3 / opplæring i bedrift (STR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta mål og bruke mønster og oppskrifter i strikkefaget
 • bruke ulike teknikkar, verktøy og materiale i produksjon av ulike strikka produkt
 • strikke og montere funksjonelle og dekorative detaljar på klede og andre tekstilprodukt
 • planleggje og utføre strikking manuelt og maskinelt
 • tilpasse klesplagg og tekstilar i samråd med kundar
 • vurdere heilskap, balanse og snitt i strikka produkt
 • montere, presse og forme strikka plagg og tekstilar
 • gjere overslag over material- og tidsbruk og pris på eigne produkt og tenester
 • bruke fagspråk i kommunikasjon med kundar og samarbeidspartnarar
 • bruke digitale verktøy og annan teknologi i strikkefaget
 • halde ved like utstyr, verktøy og maskiner
 • presentere, dokumentere og vurdere eige arbeid i strikkefaget
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for tekstilproduksjon
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik i eige arbeid

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle idear til produkt og tenester i strikkefaget
 • utarbeide skisser, teikningar, arbeidsteikningar, mønster og oppskrifter
 • beskrive oppbygning, eigenskapar og bruksområde for ulike materiale og vurdere kor eigna dei er for ulike strikkeprodukt
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere snitt, form, farge og materiale på ulike strikka produkt
 • eksperimentere med, beskrive og vurdere mønstring, tekstur og struktur på ulike strikka produkt
 • analysere, kopiere og rekonstruere ulike strikkeprodukt
 • gjere greie for historie og særpreg, motar og trendar i strikkefaget og bruke dette i eige arbeid rettleie kundar og gi råd om materiale, fargar, snitt og mønster
 • marknadsføre eigne produkt og tenester i strikkefaget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!