Læreplan i stillasbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (STI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Struktur

Stillasbyggerfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Stillas for bygg og anlegg

Stillas for industri og offshore

Bransjelære

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!