Læreplan i salgsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SLG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Salgsforberedelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for egen bransje, bedriftens organisering, personalpolitiske retningslinjer, forretningsplan og rammebetingelser
 • planlegge, utføre og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med bedriftens planer for salgs- og markedsaktiviteter, regelverk for helse, miljø og sikkerhet, internkontroll og etiske retningslinjer
 • vurdere, velge og bruke virkemidler i markedsføring av bedriftens produkter ut fra markedets behov, bedriftens profil og gjeldende regelverk
 • markedsføre og tilby produkter til kunder i ulike markeder
 • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll
 • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter
 • beregne priser og utarbeide skriftlige tilbud ut fra bedriftens krav til lønnsomhet
 • vurdere hvordan inntekter og kostnadsfaktorer kan påvirke produkters lønnsomhet
 • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn
 • bruke digitale verktøy i salgsarbeidet
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i salgsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Salg og oppfølging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere, velge og bruke salgsmetoder tilpasset markeder, kundegrupper og salgssituasjoner
 • informere om kundens rettigheter ved kjøp av produkter og tjenester
 • planlegge og bruke bedriftens pris- og rabattpolitikk i samsvar med bedriftens krav til lønnsomhet
 • yte service i salgssituasjoner
 • gi informasjon om bedriftens produkter som kan imøtekomme kundens behov
 • planlegge og gjennomføre salg og mersalg i samsvar med bedriftens arbeidsrutiner
 • håndtere penger og dokumenter ved kontant- og kredittsalg i samsvar med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk
 • beregne og dokumentere inngående og utgående merverdiavgift ved kjøp og salg av varer og tjenester
 • vurdere tiltak som kan bedre det økonomiske resultatet av en salgs- og markedsaktivitet
 • behandle klager og reklamasjoner i samsvar med gjeldende regelverk

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!