Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 10

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske et bredt ordforråd og uttrykke seg muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte
 • gjøre rede for hva som påvirker kommunikasjon og hvordan kunnskap om dette kan brukes i arbeid med språk og tekst
 • vurdere og bruke ulike lyttestrategier tilpasset formål og situasjon
 • gjøre rede for språklige likheter og forskjeller mellom samisk og norsk
 • strukturere språket til ulike behov
 • referere fra taler og foredrag

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge hensiktsmessige lesestrategier for å lese ulik type tekst
 • lese, drøfte og sammenligne eldre og nyere samiske tekster
 • presentere et skriftlig arbeid med utgangspunkt i litteraturfordypning
 • vurdere eget skriftlig arbeid og egen utvikling i skriftlig kommunikasjon
 • bruke relevant terminologi for å beskrive språkets formverk og struktur
 • bruke administrative begrep i kommunikasjon med offentlige institusjoner
 • bruke et utvalg av digitale og andre hjelpemidler på en selvstendig måte

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere og sammenligne et utvalg samisk litteratur med litteratur fra andre kulturer
 • gjøre rede for hovedtrekk i samisk språkhistorie
 • forklare hvordan språk og kulturer i dagens Sápmi/Sábme/Saepmie møtes og brytes, og hvordan eget språk og kultur utvikles og endres i samspill med andre
 • gjøre rede for hovedtrekk i samisk mediehistorie
 • diskutere hvordan ulike medier fungerer som informasjonskilder og hvordan de påvirker vår kulturforståelse
 • drøfte og presentere historiske og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie

Side 15 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!