Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 7

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå innholdet i fortellinger og beskrivelser
 • lytte og forstå hovedinnholdet av lengre muntlige fremstillinger
 • uttrykke egne erfaringer og argumentere for egne meninger
 • samtale om litteratur og bruke sentrale begreper

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • produsere egne tekster til ulike formål og bruke forskjellige virkemidler i arbeid med tekster
 • anvende de viktigste rettskrivningsreglene
 • bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
 • lese tekster av ulik lengde og ulike sjangere både originale og oversatte
 • bruke digitale verktøy til arbeid med egne tekster

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hvordan språk varierer etter situasjon, tid og sted
 • fortelle om noen særtrekk ved samiske dialekter og sosiolekter
 • beskrive likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk og bruke grammatiske begrep
 • samtale om og utrykke estetiske opplevelser ved kunst og duodji
 • gjøre rede for samisk litteratur og kjente forfattere i fortid og nåtid

Side 12 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!