Programområde for reiseliv - Læreplan i felles programfag Vg2 (RLV2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Vertskapsrolla

Vertskapsrolla

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon
  • formidle informasjon om sentrale lokale og nasjonale turistattraksjonar, basert på norsk og samisk kulturhistorie, kulturlivet i dag og bruk og vern av naturressursar
  • samhandle og kommunisere med aktørar som er med i den totale reiselivsopplevinga gjestene får
  • opptre korrekt i vertskapsrolla ved å tilpasse åtferd, klesdrakt og kroppsspråk til situasjonen
  • møte og ta omsyn til kulturelle særtrekk hos gjestene i vertskapsrolla
  • bruke eit grunnleggjande ordtilfang i formidling av enkel informasjon til gjester på eit anna framandspråk enn engelsk
  • bruke teoriar om det heilskaplege reiselivsproduktet for å analysere ulike nasjonale og internasjonale reisemål med utgangspunkt i ei reiselivsbedrift
  • gjere greie for verkemiddel som sikrar at gjester og personale er trygge i situasjonar som brann, ran, tjuveri, og ved friluftsaktivitetar utføre livreddande førstehjelp
  • vurdere og hente relevant informasjon frå ulike kjelder til bruk i vertskapsrolla

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!