Læreplanen er utgått!

Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I psykologi forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i psykologi innebærer å presentere og fremstille psykologiske temaer på en forståelig måte. Det innebærer å kommunisere, lytte og gi respons til andre.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i psykologi innebærer å framstille tekster presist, strukturert og selvstendig ved å bruke fagets sentrale begreper.

Å kunne lese i psykologi innebærer å utvide ordforråd og begrepsbeherskelse ved å lese psykologisk tekstmateriale. Det vil si å forklare meningsinnholdet, vurdere og tolke ulike tekster.

Å kunne regne i psykologi innebærer å tolke tabeller og andre former for statistiske framstillinger og trekke ut og drøfte hovedtendenser.

Å kunne bruke digitale verktøy i psykologi innebærer å søke etter informasjon på en selvstendig og kritisk måte. Det innebærer også å vurdere risiko knyttet til digital kommunikasjon.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!