Læreplan i produksjonsteknikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PRT3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utarbeide en produksjonsplan ut fra en produksjonsordre og følge en logistikkplan for produksjonen
 • utføre HMS-gjennomgang av arbeidsprosesser med vekt på miljøforhold og sikker jobbutførelse
 • foreta materialuttak og velge produksjonsmetode og måleutstyr ut fra en produksjonsordre
 • klargjøre og stille inn produksjonsmaskiner og utstyr og stille inn produksjonsparametere i tråd med spesifikasjoner
 • sette i drift, styre, overvåke, kontrollere og justere produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner
 • kjøre produksjon med tanke på effektiv og optimal drift og registrere utvikling over tid
 • operere maskiner og produksjonsutstyr for produkthåndtering og produktsammenstilling
 • foreta inspeksjon på produksjonsmaskiner og utstyr og forklare sammenhenger mellom kvalitetsavvik og driftsfeil på disse
 • gjennomføre stans av produksjonsprosesser og produksjonsmaskiner i tråd med rutiner
 • håndtere biprodukter i tråd med bedriftens system for kildesortering og avfallshåndtering
 • foreslå og gjennomføre forbedringstiltak i prosessen i tråd med gjeldende kvalitetssystem
 • gjøre rede for materialtyper, materialkvaliteter, varmebehandling og bruksområder for produkter i produksjonsområdet

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre førstelinjes-vedlikeholdsoppgaver
 • utføre rengjørings- og smøringsrutiner for prosess- og produksjonsutstyr
 • utføre forebyggende vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks og rapportere feil på maskinutrustning og styringssystemer
 • utføre vedlikeholdsarbeidet i tråd med gjeldende forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjoner og prosedyrer

Dokumentasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • registrere produksjonsdata i tråd med gjeldende material- og produksjonsstyringssystem
 • planlegge, vurdere og dokumentere produksjonsprosessen i tråd med tegninger, standarder og prosedyrer
 • finne fram og anvende kravspesifikasjoner for materialer til produksjonsprosessen
 • utføre beregninger knyttet til materialforbruk og valg av utstyr
 • anvende kvalitetstester
 • registrere avvik og foreta korrigerende tiltak i tråd med HMS- og kvalitetsstyringssystemet
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i tråd med risikovurderinger og forventet jobbutførelse
 • gjøre rede for etiske retningslinjer, informasjons- og beslutningssystem, krav til HMS og krav til reduksjon av utslipp

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!