Læreplan i produksjonselektronikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (PRO3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Elektromekanikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, kontrollere, funksjonsteste, sette i drift og dokumentere elektromekaniske produkter basert på lokalt næringsliv
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere målinger med analoge og digitale måleverktøy
 • utføre arbeid i overensstemmelse med gjeldende standarder
 • bruke automatisert montasjeutstyr
 • bruke verktøy og maskiner for mekanisk bearbeiding
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, reparasjon og vedlikehold av montasjeutstyr, -verktøy og -maskiner
 • bruke datablader og oppslagsverk ved valg av komponenter og materialer
 • beskrive bedriftens organisering, kvalitetssikringssystem og interne rutiner
 • beskrive bransjens historie og plass i samfunnet
 • beskrive og arbeide etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • kommunisere faglig presist med kollegaer, kunder og representanter fra andre fagområder
 • planlegge og dokumentere nye ideer til produkter og tjenester som kan fremme forenklinger og forbedringer
 • dokumentere egen opplæring i elektromekanikk

Elektronikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, kontrollere, funksjonsteste, sette i drift og dokumentere elektroniske produkter basert på lokalt næringsliv
 • utføre myklodding
 • utføre manuell og automatisert kretskortproduksjon
 • bruke mikroskop som verktøy
 • bruke verktøy og maskiner for bearbeiding av komponenter
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre kontroll, reparasjon og vedlikehold av montasjeutstyr, -verktøy og -maskiner
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre målinger med analoge og digitale måleverktøy i henhold til et elektrisk skjema
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre feilsøking og reparasjon på elektronikksystemer og -enheter
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre test og sluttkontroll på elektronikksystemer og -enheter
 • utføre arbeid i overensstemmelse med gjeldende standarder og ESD-rutiner
 • bruke datablader og oppslagsverk for valg av komponenter og materialer
 • beskrive renromsprosesser
 • beskrive bedriftens organisering, kvalitetssikringssystem og interne rutiner
 • beskrive og arbeide etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge, dokumentere og gjennomføre nye ideer til produkter og tjenester som kan fremme forenklinger og forbedringer
 • kommunisere faglig presist med kollegaer, kunder og representanter fra andre fagområder
 • dokumentere egen opplæring i elektronikk

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!