Forsøkslæreplan i valgfag programmering (PRG1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Programmering

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
  • omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
  • dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

Koding

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
  • overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!