Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR9-02)

Kompetansemål etter Vg2 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne delta i ulike muntlige aktiviteter som aktør og tilhører
 • lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • uttrykke seg med godt forståelig uttale og funksjonelt ordforråd
 • videreutvikle evnen til å tilpasse innhold og språk etter situasjon
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner
 • presentere norskfaglige og andre emner og drøfte det framlagte innholdet
 • formidle faginnhold og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese egnede tekster på bokmål og nynorsk med flyt, sammenheng og forståelse
 • lese egnede tekster i ulike sjangere for å ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • skrive sammenhengende med funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive kreative, informative og argumenterende tekster tilpasset formål og mottaker
 • skrive enkle litterære tolkninger og resonnerende tekster
 • mestre de fleste sentrale regler innenfor ortografi, formverk, setningsbygning og tekstbinding

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom moderne norsk språk og eget morsmål
 • gjøre rede for hovedlinjer i norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet
 • analysere innhold og vurdere bruk av virkemidler i egnede tekster hentet fra ulike digitale medier, og se dem i lys av den kulturelle referanserammen tekstene er produsert i
 • vurdere bruk av humor og ironi i egnede tekster
 • gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på
 • sammenligne fortellemåter og verdier i et utvalg egnede samtidstekster med fortellemåter og verdier i myter og folkediktning fra ulike land
 • forklare hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg egnede samtidstekster
 • lese et utvalg egnede sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken i moderne språkdrakt, sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og reflektere over form og innhold
 • referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner

Side 7 Av 10

Ressurser for læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!