Læreplan i fordypning i norsk (NOR6-01)

Etter 10. årstrinn

Utforsking av språk og tekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og presentere en undersøkelse av hvordan barn og unge bruker språk i eget nærmiljø og hvordan språk brukes ulikt av ulike aldersgrupper
 • presentere ordspråk og billedlige uttrykk på norsk og sammenlikne med andre språk, og samtale om hvordan slike uttrykk kan representere ulike tenkemåter
 • sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig norsk med norsk talemål og presentere resultatet av sammenlikningen
 • oversette enkle tekster fra engelsk eller andre språk til norsk og forklare hvordan mening endres i forhold til ordvalg
 • gjøre rede for språklige virkemidler i moderne kommunikasjonsformer og bruke disse i egen tekstproduksjon
 • eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med utforskning av språk og tekst

Tekst og mening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa
 • formidle egne opplevelser av film, teater og musikk og vurdere bruk av virkemidler
 • formidle og kommentere medieoppslag fra selvvalgte medier og lage egne oppslag for ulike medier
 • framføre et program sammensatt av ulike uttrykksformer basert på egne eller andres tekster
 • utvikle og presentere sammensatte tekster med utgangspunkt i forfatterskap ved hjelp av digitale verktøy
 • produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider
 • sammenlikne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design
 • sammenlikne og vurdere kritisk ulike norskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern
 • dokumentere og vurdere egen utvikling i arbeid med tekster

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!