Læreplan i maskør- og parykkmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (MPM3-01)

Etter Vg3

Parykk- og frisyreutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tilvirke og tilpasse parykker ved bruk av ulike metoder
 • reparere og gjenbruke parykker
 • utføre ulike friseringsteknikker
 • tilvirke og tilpasse ulike typer hårdeler
 • forklare og begrunne ulike bruksområder for hår, tyll og bånd
 • tilvirke og tilpasse øyebryn, bart og skjegg
 • beskrive frisyrenes tidstypiske stil og form, og forklare frisyrenes plass i stilhistorien
 • forme og vedlikeholde ulike frisyrer etter gitt idé og tidsepoke
 • utføre grunnleggende klippeteknikker og gjøre bruk av disse i ulike typer frisyrer
 • gjøre rede for ulike hårtyper og dere oppbygging
 • forklare prinsipper ved farging, bleking og strukturomforming og utføre disse kjemiske behandlingene
 • forklare og bruke internasjonale nummersystemer for hårfarger
 • forklare og anvende kordle, tresseramme, hekle og karde
 • ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr og verktøy
 • begrunne valg av verktøy, materialer og teknikker i parykktilvirkning og frisyreforming
 • utvikle og begrunne en idé og arbeidsprosess i samsvar med produksjonens visjon
 • beregne pris på produkter
 • utføre arbeid i samsvar med arbeidsplan, kvalitetskrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet samt for bruk av kjemikalier
 • lage og bruke arbeidstegninger
 • presentere arbeidsprosesser og egne produkter med og uten digitale verktøy

Maskering og modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike materialer, verktøy og teknikker i arbeidet med maskering, og ta hensyn til ulike hudtyper
 • prøvemaskere og vurdere ulike alternativer
 • analysere og tolke en tekst i forhold til rollefigur og karakteranalyse
 • utvikle en karakter
 • designe en karakter etter gitte tidsepoker
 • forklare ansiktets anatomi og aldringsprosess for å utvikle en karakter
 • lage positiv og negativ form ut fra avstøpning
 • modellere opp ulike former og lage masker i ulike materialer og teknikker
 • forme en karakter ved hjelp av tredimensjonal maskering, og begrunne materialvalg i forhold til ønsket resultat og bruksområde
 • tilpasse, lime og sminke løse deler på hud ved hjelp av ulike materialer og teknikker
 • modellere opp og støpe løse deler
 • skape et bestemt uttrykk i design av masker ved bruk av farger og formelementer
 • begrunne valg og bruk av verktøy, materialer og teknikker i maskering og modellering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!