Læreplan i maskør- og parykkmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (MPM3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I maskør- og parykkmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i maskør- og parykkmakerfaget innebærer å kommunisere om maskørens og parykkmakerens rolle. Det innebærer også kommunikasjon om design og arbeidsprosesser med kolleger, skuespillere, kostymedesigner og instruktør og andre samarbeidspartnere. Det innebærer å dokumentere eget arbeid, bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner.

Å kunne lese i maskør- og parykkmakerfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur og å forstå og anvende arbeidstegninger og beskrivelser.

Å kunne regne i maskør- og parykkmakerfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, størrelser og tid, for å analysere og konstruere former, strukturer, proporsjoner og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i maskør- og parykkmakerfaget innebærer bruk av aktuelt og relevant digitalt utstyr for å søke informasjon, delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!