Læreplan i grafisk design - valfritt programfag i utdanningsprogram for medium og kommunikasjon (MOK6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grafisk design

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforme og vurdere grafisk design og illustrasjonar tilpassa medieprodukt, bodskap og målgruppe
  • utarbeide og vurdere kreative og originale idear for å formidle visuelle bodskap
  • bruke og drøfte fargar, typografi, layout, symbol og komposisjonsprinsipp som visuelle verkemiddel
  • bruke grunnleggjande fagterminologi i vurderinga av eigne og andre sine grafiske produkt
  • bruke tidlegare og samtidige visuelle uttrykk, som referansar i eigne medieprodukt og drøfte verknaden dette har på bodskapen
  • forenkle og tydeliggjere bodskap ved å bruke visuelle framstillingar og grafikk, og grunngi eigne val

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planleggje, skissere, ferdigstille og presentere eigne grafiske produksjonar med avgrensa tidsfristar og økonomiske rammer
  • velje og bruke typografi med eit korrekt skriftleg språk og høg lesbarheit i samsvar med medieprodukt, bodskap og målgruppe, og drøfte vala
  • velje, bruke og vurdere format, materiale og filtypar for produksjon, lagring og distribusjon av grafiske produkt i samsvar med bransjefaglege standardar, etiske normer og gjeldande regelverk

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!