Læreplan i markedsføring og ledelse - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MFL1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Markedsføring og ledelse 1

Marked og målgrupper

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare innholdet i markedsføringsbegrepet og gi en oversikt over den historiske utviklingen fra produksjonsorientert til kunde- og markedsorientert organisasjon
 • gjøre rede for hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder
 • gjøre rede for krav til segmenter, segmenteringskriterier og segmenteringsstrategier på ulike markeder
 • segmentere og foreslå aktuelle målgrupper for en organisasjon

Psykologi og kjøpsatferd

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • reflektere over forbrukeren som et individ med behov, personlighet, holdninger og motivasjon
 • vurdere hvilke konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd
 • gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de profesjonelle markedene
 • gjøre rede for diffusjon og adopsjon av innovasjoner

Situasjonsanalyse og markedsinformasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi en oversikt over interne og eksterne arbeidsbetingelser og gjøre rede for hvilken betydning de har for en organisasjon
 • gjennomføre en situasjonsanalyse
 • gjøre rede for de viktigste komponentene i et moderne markedsinformasjonssystem
 • gjøre rede for ulike former for kvalitative og kvantitative markedsundersøkelser

Konkurransemidlene

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for produktbegrepet, produktutvikling og produkters livssyklus
 • drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse
 • presentere ulike metoder for prissetting og forklare fordeler og ulemper ved pris som konkurransemiddel
 • vurdere hvordan pris kan fastsettes i forskjellige faser i et produkts livssyklus og differensieres i forhold til ulike segmenter
 • gjøre rede for ulike former for distribusjon og ulike aktørers funksjoner i en distribusjonskanal
 • utrede ulike former for kjedesamarbeid
 • presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med markedskommunikasjon
 • gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon
 • vurdere markedskommunikasjon med utgangspunkt i sentrale bestemmelser i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverksloven
 • produsere enkelt reklamemateriell ved hjelp av digitale verktøy
 • gjøre rede for salgsprosessen og diskutere faktorer som påvirker den
 • gjennomføre salgssamtaler og enkle forhandlinger

Organisasjon og ledelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ulike måter en organisasjon kan bygges opp på
 • gjennomføre en enkel analyse av en organisasjons bedriftskultur
 • drøfte aktuelle tiltak som ledelsen kan iverksette for å utvikle organisasjonskulturen

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!