Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD5-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Utøvende kompetanse er nødvendig for et kreativt og levende musikkliv. Programfaget musikk skal ivareta musikkens utøvende dimensjon, og samtidig legge grunnlag for videreutvikling, nyskapning og ivaretakelse av musikk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved å legge vekt på individuelle og kollektive musikalske ferdigheter skal opplæringen bidra til å utvikle egenskaper som er viktige for personlig mestring, både i musikklivet og i andre sammenhenger. Programfaget skal stimulere den enkeltes selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet i arbeidet med å utvikle et personlig musikalsk uttrykk. Gjennom å utøve musikk sammen med andre, skal opplæringen også gi mulighet for felles musikalske opplevelser og erfaringer.

Kunnskap i grunnleggende musikklære er en viktig forutsetning for musikkutøvelsen. Programfaget skal bidra til å sikre tilegnelsen av denne kunnskapen gjennom praktisk arbeid. Bruk av biinstrument i andre programfag skal bidra til å legge til rette for en praktisk tilnærming til musikkfaglig forståelse og opplevelse av helhet og sammenheng.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!