Læreplan i lytting - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Som kunst- og kulturfag har musikk lange tradisjoner. Forståelse for ulike typer musikk i ulike kulturer kan bidra til å sette nåtid og fortid i perspektiv og kan være et viktig bidrag til å forklare dagens musikalske uttrykksformer.

Programfaget lytting skal bidra til å fremme forståelse av musikkens oppbygning og funksjoner. Kjennskap til musikkens kunstneriske uttrykksformer skal bidra til å utvikle fantasi og kreativitet. Samtidig skal den enkeltes lyttekompetanse utvikles.

Programfaget skal bidra til forståelse av den orienterende dimensjonen og gi grunnleggende kjennskap til musikkens uttrykksmåter. Opplæringen skal gi grunnlag for videre fordypning i musikk, men kan også bidra til relevant musikkfaglig kompetanse for programområdene dans og drama.

Side 1 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!