Læreplan i fellesfaget matematikk 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (MAT6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Struktur

Faget er strukturert i hovudområde som det er formulert kompetansemål for. Hovudområda utfyller kvarandre og må sjåast i samanheng.

Det er to variantar av læreplanen i faget. Læreplan 2T-Y er meir teoretisk orientert, medan læreplan 2P-Y er meir praktisk orientert. Faget gjev saman med fellesfaget matematikk frå Vg1 (1T-Y eller 1P-Y) generell studiekompetanse i matematikk.

Denne læreplanen er for elevar i yrkesfagleg utdanningsprogram og dei som har fagbrev, sveinebrev eller annan yrkeskompetanse, og som ynskjer generell studiekompetanse.

Oversikt over hovudområde:

Årssteg

Hovudområde

2T-Y

Tal og algebra

Geometri

Kombinatorikk og sannsyn

Funksjonar

Kultur og modellering

2P-Y

Tal og algebra i praksis

Statistikk og sannsyn

Funksjonar

Modellering

Side 2 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!