Learoesoejkesje matematihkesne 2P (MAT5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan
Ny versjon: Matematikk 2P - MAT05-04
  1. Ulmie
  2. Faagen åejvieboelhkh
  3. Man gellie tæjmoeh
  4. Faagen maadth maahtoeh
  5. Maahtaldahkeulmieh
  6. Faagem vierhtiedidh

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!