Learoesoejkesje matematihkesne ektiefaage (MAT1-04)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.


Har utgått gradvis - beskrivelse
Nye versjoner:
Matematikk 1–10 - MAT01-05
Matematikk P - MAT08-01
Matematikk T - MAT09-01
  1. Ulmie
  2. Faagen åejvieboelhkh
  3. Man gellie tæjmoeh
  4. Faagen maadth maahtoeh
  5. Maahtaldahkeulmieh
  6. Faagem vierhtiedidh

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!