Læreplan i målarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MAL3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Vurdering

Vg3 målarfaget

Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde

Ordning

Produksjon

Bransjelære

Alle skal opp til sveineprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på fem vyrkedagar.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!