Læreplan i logistikkfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LOG3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I logistikkfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i logistikkfaget innebærer å informere om og beskrive handlinger og kommunisere med kollegaer, kunder og leverandører.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i logistikkfaget innebærer å utforme rapporter, svare på henvendelser, utarbeide planer og dokumentere arbeidsprosesser.

Å kunne lese i logistikkfaget innebærer å samle inn og forstå informasjon som grunnlag for kommunikasjon mellom kollegaer og kunder. Videre betyr det å orientere seg i faglitteratur.

Å kunne regne i logistikkfaget innebærer å bruke og forstå tall som inngår i lønnsomhetsvurderinger. Videre betyr det å beregne tid, volum, mål og vekt.

Å kunne bruke digitale verktøy i logistikkfaget innebærer å bruke informasjonsteknologi i arbeidet med vareflyt og lagring.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!