Læreplanen er utgått!

Læreplan i kroppsøving (KRO1-01)

Vurdering

Retningsliner for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Vg1 yrkes- og studieførebuande

utdanningsprogram

Vg2 yrkes- og studieførebuande

utdanningsprogram

Vg3 studieførebuande utdanningsprogram

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Der faget går over fleire år, er det berre standpunktvurderinga på det øvste nivået som eleven har i faget, som kjem fram på kompetansebeviset eller vitnemålet.

Eksamen for elevar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Elevane har ikkje eksamen.

Vg1 yrkes- og studieførebuande

utdanningsprogram

Vg2 yrkes- og studieførebuande

utdanningsprogram

Vg3 studieførebuande utdanningsprogram

Elevane har ikkje eksamen.

Eksamen for privatistar

Årssteg

Ordning

10. årssteget

Det er inga privatistordning i faget.

Vg2 yrkesførebuande utdanningsprogram Vg3 studieførebuande utdanningsprogram

Privatistane skal opp til ein skriftleg eksamen som blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrifta til opplæringslova.

Side 12 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!