Læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) , samisk plan (KRL2-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Timetall

Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:

BARNETRINNET: 1.—7. årstrinn: 427 timer

UNGDOMSTRINNET:8.—10. årstrinn: 157 timer

Innholdet knyttet til de fastsatte kompetansemålene i faget skal fordeles med om lag 55 prosent av timetallet til hovedområdet kristendom, om lag 10 prosent av timetallet til hovedområdet sirkumpolare urfolks religioner, om lag 20 % prosent av timetallet til hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, annet religiøst mangfold (ungdomstrinnet) og livssyn, og om lag 15 prosent av timetallet til hovedområdet filosofi og etikk.

Side 3 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!