Programområde for interiør og utstillingsdesign - Læreplan i felles programfag Vg2 (IUD2-01)

Utgått


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I interiør og utstillingsdesign forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner med kunder, oppdragsgivere, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å kommunisere, beskrive og dokumentere arbeid og bruke skriftspråket som visuelt virkemiddel overfor målgrupper. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid og egen kompetanse.

Å kunne lese i interiør og utstillingsdesign innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Videre innebærer det å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til fagområdet og forstå arbeidstegninger og -beskrivelser.

Å kunne regne i interiør og utstillingsdesign innebærer å kalkulere og beregne kostnader i forbindelse med oppdrag, gjennomføre målinger og registrere størrelsesforhold av rom og tegninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke relevant digitalt utstyr for å innhente faglig informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon samt presentere eget arbeid.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!