Programområde for IKT-servicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (ISF2-02)

Virksomhetsstøtte

Virksomhetsstøtte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • dokumentere IKT-bruk og vurdere kostnads- og nytteverdien av et IKT-system
  • kartlegge behov for IKT-støtte i en arbeidsprosess og utarbeide en kravdefinisjon for et IKT-system
  • hente informasjon, gi råd og veilede i forbindelse med planlegging av nye systemløsninger i en virksomhet
  • vurdere nye systemløsninger i en virksomhet i henhold til relevant regelverk og veiledninger i bruk av IKT som hjelpemiddel
  • gjennomføre en undersøkelse av brukertilfredsheten i en virksomhet og vurdere resultatet mot organiseringen av brukerstøtten og avtalt tjenestekvalitet
  • ta i bruk og gi råd om kontorstøttesystemer for effektivisering, forenkling og automatisering av arbeidsoppgaver
  • kartlegge skjulte IKT-kostnader i en virksomhet og foreslå tiltak for å redusere dem
  • gjennomføre og dokumentere en analyse av henvendelser til brukerstøtte for å avdekke behov for endringer, opplæring og brukerveiledninger

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!