Læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift (IOM3-01)

Vurdering

Vg3 industrioppmålingsfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Planlegging og forberedelser

Oppmåling

Kvalitet og dokumentasjon

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på inntil 5 dager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!