Læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift (IOM3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I industrioppmålingsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne skrive og ha muntlige ferdigheter i industrioppmålingsfaget innebærer å rapportere, kommunisere og presentere oppmålingsresultater for kollegaer og oppdragsgivere. Det innebærer også å drøfte risikovurdering og kontrolltiltak på norsk og engelsk med oppdragsgiveren underveis i prosessen.

Å kunne lese i industrioppmålingsfaget innebærer å forstå og bruke tekniske tegninger, spesifikasjoner, regelverk, standarder, tabeller og arbeidsprosedyrer på norsk og engelsk.

Å kunne regne i industrioppmålingsfaget innebærer å utføre geometriske og trigonometriske beregninger, og å kunne bruke dette i forhold til et koordinatsystem.

Å ha digitale ferdigheter i industrioppmålingsfaget betyr å bruke digitalt oppmålingsutstyr og databasert verktøy til planlegging, gjennomføring, registrering, vurdering, dokumentasjon og kommunikasjon. Videre innebærer det å kontrollere og kalibrere utstyret.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!