Læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift (IOM3-01)

Hovedområder

Planlegging og forberedelser

Hovedområdet omfatter planlegging, risikovurdering og valg av riktig måleutstyr før oppmålingen. Videre omfatter det forståelse av tegningsgrunnlag, dimensjoner og toleranser for sammenstillingene.

Oppmåling

Hovedområdet omfatter utførelse og kontroll av oppmålingsprosessen ved å kontrollere mindre prefabrikkerte deler og større sammensatte strukturer. Videre inneholder hovedområdet beregning av data, bruk av 3D-programmer, måleutstyr og totalstasjon.

Kvalitet og dokumentasjon

Hovedområdet omfatter behandling av kunder i tråd med god service. Videre omfatter hovedområdet rapportering underveis og til slutt, registrering og lagring av måleresultater og avvik. Dokumentasjon, kvalitetssystem og helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!