Læreplan i industrioppmålingsfaget Vg3/opplæring i bedrift (IOM3-01)

Etter Vg3

Planlegging og forberedelser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og forberede kontroller i tråd med gjeldende standarder, prosedyrer, regelverk og grunnlagsdokumentasjon i samarbeid med oppdragsgiveren
 • risikovurdere arbeidsprosessen i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • innhente og bruke regelverk, standarder, tabeller og gjeldende arbeidsprosedyrer på norsk og engelsk
 • bruke sammenstillings- og fabrikasjonstoleransekrav på tekniske tegninger og innhente siste revisjon av tegninger
 • anvende geometriske og trigonometriske beregninger

Oppmåling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke verneutstyr tilpasset arbeidsoppgaven og hms-krav i bedrift
 • velge måleinstrument, utstyr og oppmålingsmetode i tråd med arbeidsoppgavene
 • bruke tekniske tegninger, konstruksjons-, fabrikasjons- og ISO-tegninger, spesifikasjoner, standarder og toleranser
 • utføre og forklare oppmålinger med totalstasjon og kontrollere trigonometriske punkter på mindre prefabrikkerte seksjoner og videre etter sammenstilling til større konstruksjoner
 • utføre as-built-målinger og kontrollere disse opp mot teoretiske mål angitt på tekniske tegninger
 • måle og rapportere tie-in-punkter
 • bruke relevante 3D-dataprogrammer for transformasjon av målte koordinater
 • forklare hvordan temperaturforskjeller kan påvirke måleresultatene
 • utføre og forklare egenkontroll av oppmålingsprosessen
 • etablere et koordinatsystem

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • registrere, rapportere og håndtere avvik etter gjeldende spesifikasjoner, standarder, arbeidsprosedyrer, toleransekrav og kvalitetssystem
 • behandle kunder i tråd med rutiner for god service
 • utføre og forklare hensikten med kalibrering av måleverktøy
 • lagre og behandle oppmålingsutstyr og instrumenter i tråd med regler og prosedyrer
 • presentere måleresultater og kunne drøfte dem med oppdragsgiveren
 • kvalitetssikre og lagre oppmålingsdata
 • kildesortere avfall og utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere måleresultater underveis, godkjenne og signere for utførte operasjoner
 • utføre egenkontroll på sluttdokumentasjon i forhold til siste revisjon

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!