Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Idrett og samfunn

Organisering av idrett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvordan idretter blir organisert og ledet på ulike nivå
 • gjøre rede for hvordan eget idrettslag er bygd opp og fungerer
 • gjøre rede for offentlige etater og politiske organer som er sentrale i idrettsarbeidet
 • drøfte hovedprinsipper for finansiering av norsk idrett på nasjonalt og lokalt nivå
 • forklare hvordan samisk idrett er organisert og finansiert
 • forklare utbredelse av og innhold i ulike former for uorganisert idrett

Idretten i samfunnet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hovedtrekk ved idrettens utvikling i Europa fra antikken og fram til i dag
 • gjøre rede for utviklingen av de moderne olympiske lekene fram til i dag, og diskutere ulike problemstillinger knyttet til olympisme
 • gjøre rede for hovedtrekkene i norsk idrettshistorie
 • forklare utviklingen av idrettsaktiviteter i samiske og arktiske strøk
 • gjøre rede for hvordan idrett er en del av ulike kulturer i Norge
 • drøfte aktuelle idrettspolitiske tema og forholdet mellom idrett og nasjonal og internasjonal politikk
 • diskutere forholdet mellom idrett og massemedier og reflektere over formidling av idrett i mediene
 • gjøre rede for sammenhenger mellom idrettsaktivitet, livskvalitet og helse i et samfunnsperspektiv

Idrettens verdigrunnlag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag
 • forklare bestemmelser og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett
 • drøfte hvordan barne- og ungdomsidrett bør drives
 • diskutere forholdet mellom toppidrett og breddeidrett i den organiserte idretten
 • drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsbevegelsens moralske og etiske verdigrunnlag
 • vurdere problemstillinger knyttet til idrett og kjønnsroller
 • drøfte hvilken mening og verdi idrett uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte og samfunnet
 • vurdere hvilken betydning dugnad og frivillighetskulturen har for norsk idrett

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!