Apotekteknikk

Programområdekode: HSAPO3----

Varighet: 1 År:

Tilhører utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag

Læreplaner Vg3

Årstimer
Årstimer (ordinær):981
Årstimer (samisk):981
Årstimer (hørselshemmede):981
Programområdets navn på ulike språk
BokmålApotekteknikk
NynorskApotekteknikk
DavvisámegiellaApotehkateknihkka
EnglishPharmacy Skills