Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HEA3-02)

Vurdering

Vg3 helsearbeiderfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fem virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!