Albansk II, muntlig (FSP5808)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2012

Først undervist: Høst 2011

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Koden gjelder fra vår 2012, og språket er da ikke lenger unntatt fra muntlig eksamen.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Albansk II, muntlig
Nynorsk Albansk II, munnleg
Nordsamisk Albánagiella II, njálmmálaš
Engelsk Albanian II, oral
Fagkode:

FSP5808 (gjeldende)

Erstatter fag
FSP5171 - Albansk II, muntlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!