Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg2 (FRI2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I frisørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i frisørfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om frisyredesign i klipp, farge, forming og strukturendring. Kommunikasjon om estetikk, design og arbeidsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere inngår. Det innebærer vurdering og kvalitetssikring av håndverksprosesser og produkter og å bruke fagspråk i ulike sammenhenger.

Å kunne lese i frisørfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det innebærer å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til frisørfaget og å bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i frisørfaget innebærer å beregne pris, vekt, volum, mengde, vinkler, størrelser, styrkeforhold og tid. Det omhandler analyse og konstruksjon av former, strukturer og proporsjoner samt komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i frisørfaget innebærer å bruke relevant digitalt utstyr i grunnleggende arbeid i frisørfaget. Digitalt utstyr brukes for å innhente informasjon og dokumentere eget arbeid og egen kompetanse.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!