Læreplan i engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 • vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • vurdere ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler kritisk og selvstendig og bruke dem i egen språklæring

Direkte kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke egnede strategier tilpasset formål og situasjon
 • forstå og bruke et bredt ordforråd og/eller tegnforråd innen BSL/ASL knyttet til generelle emner og til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer tegnspråklige og/eller talespråklige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • bruke mønstre for ordbøying eller tegnendringer og varierte setningstyper
 • tolke og bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og bruke egnede lese- og skrivestrategier tilpasset formål og type tekst
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner
 • lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram
 • bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng tilpasset formål og situasjon
 • bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
 • produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier
 • vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte døvekultur, kulturelle forhold og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere og aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder
 • drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk
 • drøfte ulike typer engelskspråklige, litterære tekster fra ulike deler av verden, deriblant tekster av og om døve
 • drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier
 • drøfte ulike typer tekster og hendelser med utgangspunkt i døves situasjon i engelskspråklige land
 • fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram, velge passende språkmodalitet og presentere dette

Side 10 Av 11

Ressurser for engelsk for hørselshemmede

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!