Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (EMO3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Overføring av elenergi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • anvende bedriftens vedlikeholdssystem og jobbordresystem og dokumentere utført arbeid
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for internkontroll og kunne beskrive systemet
 • foreta sikker jobb-analyse
 • gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på systemene og utstyret, og sluttkontrollere, dokumentere og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • gi nødvendig førstehjelp ved strømskader
 • planlegge, montere, sette i drift og vedlikeholde måleutstyr for spenning og strøm
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk energiforsyningssystem
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk distribusjonssystem, både mekanisk og elektrisk
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsetting av kabel- og luftanlegg og fordelingsanlegg
 • beskrive arbeid med montering og idriftsetting av produksjonssystemer, systemer for fordeling og overføring av elektrisk energi og styringssystemer
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle styringsanlegg for effekt- og skillebryter i produksjon og distribusjon av elektrisk energi
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere transformatorer tilkoblet ulike belastningstyper
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg for enkle industrianlegg basert på ulike spenningssystemer, forlegningsmåter, med tilhørende jordingssystemer
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere reservestrømaggregat som forsyning til et elenergisystem
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering av vern for trefaset fordelingsanlegg med jording
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidene på systemene og utstyret fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll (HMS), samfunnsperspektiv og produsentenes tekniske dokumentasjoner
 • dokumentere egen opplæring innen overføring av elenergi

Drift, vedlikehold og styringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av AUS-utstyr etter gjeldende regelverk
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere modernisering og utskifting av måletransformatorer for strøm og spenning
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold, reparasjon og feilsøking på enkle styringsanlegg for overføring av elenergi
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av nød- og reservestrøm, nødbelysning og belysningsanlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av kabelinnføring, beskyttelsesklassifisering og flammepunkt innenfor eksplosjonsfarlige områder
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere, montering, vedlikehold og reparasjon av kablingssystemer for data- og telekommunikasjon
 • måle elektriske størrelser på elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene
 • feilsøke på elenergisystemet og utstyret med hensyn til koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold og reparasjon på batteri og akkumulatorsystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer for overvåkning av elenergioverføring
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montering og idriftsetting av programmerbare styringssystemer for fjernstyring og sekvensstyring
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av kabelanlegg og ledningsanlegg i mast og stolpe
 • montere samleskinneanlegg for lav- og høyspenning
 • montere og sette i drift fordelingstransformatorer
 • montere og dokumentere apparatanlegg
 • utføre og dokumentere vedlikehold på effektbrytere
 • dokumentere egen opplæring innen drift, vedlikehold og styringssystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!