Læreplan i elevrådsarbeid (ELR1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter 10.årstrinn

Selvstendighet og samarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på og diskutere forskjeller mellom beskrivelser og vurderinger
 • diskutere begrepene toleranse og kompromiss
 • ta personlig standpunkt, fremme og argumentere for en sak og lage et debattinnlegg
 • gjøre rede for begrepet gruppepress og ulike gruppeprosesser og drøfte hva god møtekultur er
 • planlegge og gjennomføre møter og ta ansvar for ulike grupperoller
 • skrive og legge fram møtereferat
 • drøfte og praktisere metoder for konflikthåndtering

Medvirkning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet
 • drøfte innholdet i begrepene samarbeid, medvirkning og demokrati
 • diskutere hva det innebærer å representere andre som tillitsvalgt i elevgruppen, elevråd og i ulike utvalg
 • drøfte elevrådets oppgaver, diskutere valgordning og delta i beslutnings- og valgprosesser
 • diskutere hva det innebærer å vise lojalitet for flertallsvedtak og respekt for mindretallet
 • ta opp og legge fram saker som angår elevene i ulike organer i og utenfor skolen
 • kartlegge, gjennomføre og vurdere konkrete tiltak for å skape et inkluderende og læringsfremmende miljø

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!