Læreplan i elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ELE3-02)

Vurdering

Vg3 elektrikerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Elenergisystemer

Tele-, data- og sikkerhetssystemer

Automatiserte systemer

Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fagprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst seks virkedager.

For kandidater som tar sikte på fagbrev som kvalifiserer for arbeid på norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger, skal fagprøven i tillegg gjennomføres i henhold til kravene i regel III/7 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW).

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!