Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (DAT3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Apparat og utstyr

Apparat og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter innan apparat og utstyr
 • utføre kontroll, vedlikehald og reparasjon av apparat og utstyr som tilhøyrer forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter
 • velje feilsøkingsstrategi, velje instrumentoppsett, gjere overslag over venta måleverdiar, måle elektriske storleikar og vurdere måleresultatet
 • gjere risikovurdering av det arbeidet som blir utført, kontrollere resultatet og vurdere kvaliteten på eige arbeid
 • bruke eit fagleg presist språk i kommunikasjon med kundar, leverandørar, supportpersonell, kollegaer og representantar frå andre fagområde
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i samsvar med gjeldande regelverk, standardar, rettleiingar og teknisk dokumentasjon frå produsentar, for å sikre krav til eltryggleik, og persontryggleik
 • utføre arbeidet i samsvar med rutinar for internkontroll og kvalitetssikring
 • rettleie kundar og vurdere lønnsemda for kunde og bedrift i samband med reparasjons- og serviceoppdrag
 • drøfte miljøutfordringar ved elektronisk avfall og produksjon av elektroniske apparat og utstyr
 • vurdere og teste ut idear til produkt og tenester med tanke på utvikling, marknadsbehov og verdiskaping
 • dokumentere eiga opplæring i apparat og utstyr

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!